Algemene inschrijfvoorwaarden

Facturatie

  1. U ontvangt een aantal werkdagen na inschrijving een factuur van Tamara Zhirova. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij de training voor de vervaldatum van de factuur van start gaat. In dat geval staat de juiste vervaldatum vermeld op uw factuur.
  2. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder betaling, behoudt Tamara Zhirova zich het recht voor om de deelnemer toegang tot de cursus (tijdelijk) te ontzeggen. Het volledige cursusbedrag dient echter in alle gevallen te worden voldaan (zie hieronder ‘Annuleringsvoorwaarden’).

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de cursist:

1. Op uw inschrijving is de wettelijke bedenktermijn bij koop op afstand van toepassing. U kunt uw inschrijving kosteloos schriftelijk annuleren binnen 14 dagen vanaf het moment van registratie, mits u dit ten minste een week vóór aanvang van de geboekte cursus doet.

Indien u na 14 dagen vanaf het moment van registratie, doch ten minste een week vóór aanvang van de geboekte cursus, wilt annuleren, wordt er € 30,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien u korter dan een week voor aanvang van de geboekte cursus annuleert, blijft in elk geval het volledige cursusbedrag (100%) verschuldigd.

2. Indien u uw inschrijving wilt verplaatsen naar een andere periode, moet u dat een week voor aanvang van de geboekte cursus bevestigen.

3. Onder schriftelijke annulering wordt verstaan: per e-mail via russianwithtamara@gmail.com.

Annulering door Tamara Zhirova:

Bij groepen met onvoldoende deelnemers (minder dan zes deelnemers) behoudt Tamara Zhirova zich het recht voor om een cursus te annuleren. Eventueel betaalde cursusgelden worden volledig gerestitueerd.

Privacy

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Bovendien zal alle gevoelige (persoonlijke) informatie over onze cursisten, evenals bedrijfsinformatie van cursisten, die ons in het kader van onze taaltrainingen ter ore komt, door Tamara Zhirova worden beschouwd als strikt vertrouwelijk en niet worden gedeeld met derden.