Rangtelwoorden in het Russisch

Rangtelwoorden worden verbogen als bijvoeglijke naamwoorden.  Ze  komen dus volledig overeen met zelfstandige naamwoorden in naamval, geslacht en getal:

m первый этаж – eerste etage 

f первая книга – eerste boek 

n первое слово – eerste woord

pl первые фильмы – eertse films

Bijna alle rangtelwoorden worden verbogen als bijvoeglijke naamwoorden met een harde stam. Een uitzondering vormt третий (derde). Dit wordt krijgt in alle vormen, behalve in de 1e naamval mannelijk, het zachte teken in de uitgang: 

m третий, f третья, n третье, pl третьи

Cursus Russisch via Zoom en op locatie in Amsterdam

Zelfstudie cursus Russisch

Russische club voor Nederlandstaligen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *