Wat is het verschil tussen “а”, “и” en “но”?

Wat is het vershcil tussen “и”, “но” en “а”?

и betekent en

но betekent maar

en а vertalen we als soms en en soms als maar.

We gebruiken “и” om iets toe te voegen:
Мой сын говорит по-русски и по-голландски. Mijn zoon spreekt Russisch en Nederlands.

А” gebruiken we om contrast uit te drukken:

Мой сын говорит по-русски, а мой муж нет. Mijn zoon spreekt Russisch, maar/ en mijn man niet.

Я рассказываю, а вы слушаете. Ik vertel en jullie luisteren.

Преподаватель спрашивает, а студенты отвечают на вопросы. De docent vraagt en de studenten beantwoorden de vragen.

“Но” gebruiken we als er een contfict is:

Преподаватель спрашивает, а студент не отвечает. De docent vraagt, maar de student antwoordt niet.

Er is nog een functie van het woord “а”. We gebruiken het vaak om een zin of een vraag te beginnen:

– Как дела? Хорошо, а у тебя? – Hoe gaat het? Goed, en met jou?

Я говорю по-русски. А вы говорите по-русски? Ik spreek Russisch. En spreken jullie Russisch?

Heb je extra hulp nodig met Russisch? Doe mee aan onze videocursus Russisch voor beginners en lich gevorderden.

Videocursus met persoonijke begeleiding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *