Russische uitspraak en leesregels

1. Inleiding

In deze 5 lessen vertel ik over de Russische uitspraak en leesregels.

Ken je nog het Russische alfabet niet? Bekijk dan eerst deze lessen: Russische alfabet

2. Harde en zachte medeklinkers

Meeste Russische medeklinkers komen in paren, in harde en in zachte variant.

Zachte medeklinkers woorden uitgesproken met het voorste gedeelte van de tong opgetilt tegen de bovenkant van de mond.

Er zijn twee manieren om aan te tonen dat een medeklinker zacht is in de spelling.

1) Voor een andere medeklinker en aan het eind van het woord gebruiken we het zachte teken.

мать moeder только alleen maar

2) Als een zachte medeklinker wordt door een klinker gevolgd gebruiken we een van de volgende letters: я, е, ё, ю, и. Ze tonen aan dat de voorafgande mekeklinker zacht is.

En als we als we een harde medeklinker willen schrijven voor een klinker gebruiken we een van de volgende letters: а, э, о, у, ы.

Er zijn drie medeklinkers die altijd hard zijn: ж, ш, ц
En er zijn twee medeklinkers die altijd zacht zijn: щ, ч

3. Klinkers

Er zijn 6 klinkers in de Russische taal: [а], [о], [э], [у], [ы], [и].

En er zijn 10 letters die deze klinkers aanduiden:

а
о
э
у
ы
я
ё
е
ю
и

Letters uit het linker rijtje а, о, э, у ы tonen dat de vooraafgaande medeklinker hard is.

Letters uit het rechter rijtje я, ё, е, ю, и tonen dat de vooraafgaande medeklinker zacht is.

Vier klinkers [а], [о], [э], [у] woorden aangeduid door twee sets van letters:

[а]
[о]
[э]
[у]
а
о
э
у
я
ё
е
ю

Letters а, о, э, у tonen dat de vooraafgaande medeklinker hard is.

De letters я, ё, е, ю hebben een dubbelfunctie:

1. Direct ná een medeklinker tonen ze dat deze voorafgaande medeklinker zacht is.

2. In alle overige gevallen (aan het begin van het woord, na een klinker, na het zachte en het harde teken) duiden ze twee klanken aan: [j+klinker]

я
ё
е
ю
[й+а]
[й+о]
[й+э]
[й+у]

4. Het harde en het zachte teken

Het zachte teken ь en het harde teken ъ hebben geen eigen klankwaarde. We gebruiken ze in combinatie met andere letters en ze veranderen deze van klank.

Het zachte teken ь (мягкий знак) heeft twee functies:

  1. Het zachte teken maakt de voorafgaande medeklinker zacht.
  2. Als het zachte teken voor е, ё, ю, я, и staat, hoor je een j klank tussen de zachte medeklinker en de klinker.

zachte medekliker + ь + й + klinker

Voorbeeld: лёд jis – льёт schenkt

Het harde teken ъ komt niet zo vaak voor als het zachte teken.

Het wordt gebruikt tussen een medeklinker en een van de volgende letters: е, ё, ю, я.

Het harde teken heeft ook twee functies.

  1. Het harde teken toont dat de vooraafgaande medeklinker hard is.
  2. Als het harde teken voor е, ё, ю, я staat hoor je ook een j klank tussen de harde medeklinker en de klinker.

harde medekliker + ъ + й + klinker

Voorbeeld: сесть zitten – съесть eten

5. Klemtoon en klinkerreductie

Russische klinkers zonder klemtoon woorden minder duidelijk uitgesproken. We noemen dat klinkerreductie.

De uitspraak van de volgende letters verandert zonder klemtoon: о, а, е, я.

o zonder klemtoon klinkt meer als [a]: хорошо́ goed.
En э, e, я zonder klemtoon klinken meer als [и]. эта́ж etage , телефо́н telefoon, де́сять tien.

Volg ons op social media: